Principy

PRINCIPY – podívejte se na věc prizmatem každého principu
Existuje 12 permakulturních principů, které definoval David Holmgren. Jsou to různé úhly pohledu a vy je můžete využít jako vodítka, když přemýšlíte nad svým projektem.


Svoje principy si ale můžete vytvořit i vy sami, zejména pokud se projektům a designu věnujete častěji. Vlastně si myslím, že už spoustu vodítek a svých vlastních pravidel máte. Jen je možná nemáte sepsané na papíře. Nabízím výběr těch, které jsem identifikovala u sebe. Není náhodou, že jsou formulovány jako otázky, je to proto, aby to stimulovalo mozek k odpovědím.

Následující otázky jsou převzaty z mého překladu knihy People and Permaculture od Looby MacNamara:
1. Pozoruj a jednej
• Co pozoruji okolo sebe a u ostatních lidí?
• Co vidím nebo cítím u sebe, co cítí moje tělo, co říká moje intuice?
• Co můžu změnit?
2. Zachycuj a uchovávej energii
• Co mi dává energii?
• Využívám optimálně svou současnou energii a příležitosti?
• Jaká aktivita bude nejlepší pro tento čas a prostor?
• Proudí moje energie volně nebo je zablokovaná?
3. Získávej výnos
• Jaké výnosy jsou mi dostupné?
• Využívám jich?
• Existují ještě nějaké další možné výnosy?
4. Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu
• Kde získávám zpětnou vazbu např. z těla, od ostatních, psanou formou, ústně?
• Jak můžu sledovat svůj pokrok?
• Co funguje dobře?
• Co příliš nefunguje?
• Jak můžu ocenit sebe sama?
5. Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich
• Kde mohu uspokojit své potřeby s obnovitelnými zdroji?
• Co můžu tvořit?
• Kde můžu snížit svou spotřebu neobnovitelných zdrojů?
6. Nevytvářej odpad
• Kde plýtvám časem?
• Jak tomu můžu předejít?
• Co potřebuje v mém životě péči?
7. Navrhuj od vzorů k detailům
• Jaké vzorce se tu objevují?
• Které jsou užitečné a které potřebují změnu?
• Ztrácím se v detailech a nesoustředím se na větší obrázek?
8. Dej přednost začleňování před oddělováním
• Jsou v mém životě některé aspekty, které můžu zkombinovat?
• Které své přátele bych mohl navzájem představit?
• Existují v mojí komunitě prvky, které můžu spojit dohromady?
9. Využívej malých a pomalých řešení
• Jsou zde nějaké malé žádoucí kroky, které dnes můžu udělat?
• Kam se dostanu, když budu postupovat příliš rychle?
10. Využívej rozmanitosti a važ si jí
• Kolik rolí mám?
• Jak můžu vytvořit diverzitu ve svých aktivitách?
• Které oblasti mého života by měly užitek z větší rozmanitosti?
11. Využívej krajů a važ si okrajových systémů
• Kde jsou okraje mojí komfortní zóny?
• Jak mohu tyto limity rozšířit?
• Jak mohu dosáhnout k lidem na okraji společnosti?
12. Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj
• Jak můžu využít změnu ve svůj prospěch?
• Kde a jak se změně bráním?
• Jaký dar mi dala poslední velká změna v mém životě?
• Jaká je moje vize pro budoucnost?