Pomoc

V této fázi budeme hledat všechno to, co nám pomáhá naplnit vizi a zrealizovat projekt. Mohou to být zdroje materiální i nemateriální, vnitřní i vnější, znalosti, majetek, peníze, pozemek, dovednosti, podporující lidé, peníze, nářadí, čas, ale také méně viditelné věci jako je silná stránka na facebooku nebo dobré vztahy s úřady nebo sousedy.

Materiální zdroje je majetek, který vlastníte peníze, pozemek, nářadí, počítač, auto. Myslete i na majetek, který sice nevlastníte, ale máte možnost s ním nějak disponovat, napadá mě třeba pozemek u rodičů, kde vám dovolují hospodařit, nebo auto, které se můžete půjčit od bráchy.
Nemateriálními zdroji může být třeba silná stránka na facebooku nebo účet na instagramu, kde můžete nabízet svoje služby.
Schopnosti a dovednosti jsou také zdrojem. Za svůj život jsme se toho naučili hodně, ale často to považujeme za samozřejmost vždyť to přece umí každý. Není to pravda, neumí to každý. Ani číst, řídit auto, vařit, psát všemi deseti nebo dělat reklamu na facebooku. Umí to spousta lidí, ale možná víc je těch, kdo tyto věci neumí. A jde také o jedinečnou kombinaci talentů, dovedností a silných stránek, kterou máte jen vy a nikdo jiný.
Schopnosti ostatních vás doplní tam, kde už silní nejste. Dokonce i tehdy, když tomu člověku musíte zaplatit. Dobrá účetní nebo specialista na reklamu jsou příkladem odborníků, se kterými je fajn udržovat dobré vztahy.