Integrace

INTEGRACE – dejte to celé dohromady.


Integrace znamená dát to všechno dohromady a vytvořit celistvý obraz, který bude možné někomu prezentovat tak, aby byl srozumitelný. Výstupem by ideálně měl být obrázek mapa nebo schéma, na kterém druhému člověku můžete jasně vysvětlit, o co vám jde.


Takový obrázek má smysl si vytvořit i tehdy, když to děláte jen a jen pro sebe a nikdo druhý do vašeho projektu zainteresován nebude, protože vám to pomůže ujasnit si, co chcete, jaké jsou další kroky a udržet si soustředění. Navíc i projekt, který začne jako individuální, může časem nějakého dalšího člověka přibrat.


Může to být mapa nebo plánek, pokud pracujete s nějakým prostorem, zahradou, balkónem, šatníkem nebo místností. Může to být tok v čase, kdy pomocí šipek vyjádříte, co bude dřív a co později. A může to také být koláž, třeba když plánujete svůj ideální šatník. Může to také být textový dokument, např. osnova ebooku nebo diplomky.
V každém případě by to ale měl být obrázek, na který se budete rádi dívat a který vám bude dělat radost. Přimlouvám se za to, aby to bylo na papíře, protože to je jaksi konkrétnější, lépe uchopitelné, méně abstraktní, než soubor v počítači. Vzpomínám si, jak jsme jednou ve skupině lidí dělali návrh pozemku. Když jsme nakonec nakreslili mapu a prezentovali ji majitelům pozemku, uvědomila jsem si, že je vlastně na pohled moc hezká. I když jsme se o to vědomě nesnažili. Když nebudete pracovat s pozemkem, potřebujete najít jiný způsob, jak svůj záměr prezentovat, a ten způsob by měl odrážet váš cit pro krásu, váš styl a charakter projektu. Když navrhujete kurz pro bankovní úředníky, bude to víc formální, než když se chystáte založit mateřské centrum a použijete barvičky a obrázky.


Jak na to?
Tvoříme systém, který se skládá z prvků a vztahů mezi nimi. Když například plánujete svůj šatník, prvky jsou jednotlivé kusy oblečení. Ty je možné seskupit do skupin, například trička, kalhoty, ponožky … I mezi skupinami jsou vztahy, například když máte 30 triček, ale jen jedny kalhoty, je na první pohled vidět, že je tu jistá nerovnováha a že řešením není koupit další tričko nebo kabelku, ale že potřebuju kalhoty.
Prvky systému můžeme napsat nebo nakreslit na papírky, abychom s nimi mohli po ploše pohybovat. Rychle zjistíme, že některé přirozeně patří k sobě nebo dokonce do skupinek.
Když jsme s jejich umístěním spokojeni, nalepíme je na velký papír a mezi nimi vyznačíme čarami a šipkami vztahy. Můžeme je i očíslovat podle důležitosti nebo časové posloupnosti.