Projektový design – metoda Dragon Dreaming

Dragon Dreaming je metoda projektového designu, která zahrnuje i naše emoce, sny, touhy a pracuje i s „draky“, tedy našimi strachy, obavami a nejistotami. Má čtyři fáze: snění, plánování, konání a oslava.

Tvůrcem metody je John Croft, který hledat, co mají společného úspěšné projekty a také se inspiroval moudrostí australských aboriginců, kteří žili na svém území po desítky tisíc let bez toho, aby je zničili. Dokázali tedy něco, co se nám nedaří a možná bychom se z jejich moudrosti mohi poučit.

Lidé přirozeně inklinují k jedné nebo dvěma fázím. V úspěšném projektu potřebujeme mít zástupce všech fází, i když mezi nimi mohou vznikat konflikty dané tím, že jsou různí a fungují různě.

Snění je důležité proto, abychom si byli jistí, že děláme to důležité. Ve snech a touhách je obrovská síla. Mnoho snů se nezrealizuje, často o nich raději ani nemluvíme, protože máme zkušenost, že je ostatní lidé neberou vážně nebo se nám dokonce vysmějí.

Spousta projektů se sice začne realizovat, ale po čase zkrachuje nebo se lidé vyčerpají a ztratí energii. Jedním z důvodů je to, že nenásledují „své sny“, že nedělají to, co je pro ně dlouhodobě důležité.

Plánování v dragon dreamingu má podobu jakéhosi herního plánu. Důležité je zachovat hravost a lehkost, ale zároveň i vidět, že postupujeme a že se projekt hýbe žádoucím směrem.

Konání nebo akce, to je něco, co známe i z naší kultury.

Oslava je fáze, kdy se ohlédneme zpět a připomeneme si, co se podařilo, čeho jsme dosáhli, co bylo pozitivní. A dokonce i když jsme neuspěli, můžeme se alespoň něco naučit. Do dalšího projektu tak půjdeme bohatší o nové zkušenosti a znalosti.