Designová síť podle Looby Macnamara

Designová síť je metoda řízení projektu, která má 12 kroků. Její autorkou je britská permakulturnice a lektorka Looby MacNamara. Popsala ji v knize Lidé a permakultura, která má vyjít v češtině na podzim roku 2021 v nakladatelství Walden Press, dostupná bude na webu biobooks.cz.
Je to metoda komplexní, hodí se pro zahradní projekty, ale i takové, které sice nejsou založené na pozemku, ale vědomě se řídí permakulturní etikou. Hodí se tehdy, když je daný projekt větší, nedá se udržet v hlavě nebo na jednom listu papíru. A zejména tehdy, když spolupracujeme s ostatními lidmi, protože nám umožňuje jasně říct, ve které fázi právě jsme a co je naším dalším úkolem nebo cílem. Je to metoda komplexní, zahrnuje všechny fáze od počáteční vize, až po závěrečnou „oslavu“ a odstup.
Těch dvanáct kroků je tu z praktických důvodů prezentováno jako uspořádaný seznam, v praxi se ale mezi nimi budete pohybovat méně uspořádaně, bylo by logičtější vnímat je opravdu jako síť, kde je propojeno všechno se vším.
Líbí se mi ta strukturovanost a systematičnost, která umožňuje spolupracovat a orientovat se i kompexních a zpočátku nepřehledných projektech.


Těch dvanáct kroků vypadá takto:
VIZE – dovolte si snít a vytvořit cíl
POMOC – najděte vše, co vám pomáhá, a všechny své zdroje
LIMITY – identifikujte okolnosti, které vás mohou blokovat nebo zpomalovat
VZORCE – identifikujte prospěšné nebo škodlivé vzorce
NÁPADY – sbírejte inspiraci
PRINCIPY – podívejte se na věc prizmatem každého principu
INTEGRACE – dejte to celé dohromady
AKCE – vytvořte plán realizace
ÚDRŽBA – udržte to celé v chodu
OCENĚNÍ – soustřeďte se na věci, za které jste vděčni
REFLEXE – zhodnoťte pokrok
PAUZA – zařaďte dobu na odpočinek a obnovu


Začíná se obvykle u VIZE, možná i proto je umístěná nahoře podobně, jako sever na kompasu. Pak můžete postupovat libovolným směrem, ale je dobré si pohlídat, aby se všem bodům dostalo přiměřené pozornosti.

Odkazy:

Web Looby Macnamara

Příklad využití této metody pro regeneraci bolavé paže anglicky