Co je design

Design znamená přetvářet a měnit svoje okolí podle svých potřeb.

Designem je i to, jak si uspořádáte svůj pokoj nebo jak si poskládáte svoje oblečení pro určitou příležitost.

A co je dobrý design? Spojuje v sobě jak estetickou, tak i funkční stránku. Předmět musí sloužit a zároveň chceme, aby se nám líbil.

Důležité je, že design je záměrný. Máme nějaký záměr, chceme něčeho dosáhnout.

Kdo je designér? V té nejširší definici je designérem každý/á z nás, protože všichni se snažíme nějak působit na své okolí, abychom dostali to, co chceme nebo potřebujeme.

V nejjednodušší formě má design tři kroky:

Kde jsme?

Kam se chceme dostat?

Jak se tam dostaneme?

Pokud budeme dělat permakulturní design pozemku, jak to bude vypadat?

Kde jsme? Nakreslíme plánek pozemku tak, jak to vypadá teď. Vyznačíme všechno důležité, ploty, cestičky, stavby, ale i „neviditelné“ prvky, jak jsou třeba podzemní inženýrské sítě nebo směr, dokud nejčastěji fouká studený vítr.

Kam se chceme dostat? Jak by ideálně ten pozemek vypadal? K tomu potřebujeme znát potřeby a přání všech, kdo ten pozemek budou užívat. Znovu nakreslíme plánek, ale ten už bude znázorňovat budoucí vysněný stav. To bude nějakou dobu trvat, pokud nespěcháte, je ideální tvořit definitivní plán celý rok – po všechna roční období. Do té doby můžete pěstovat jednoleté rostliny a hlavně kompostovat, protože kompostu nikdy není dost a přesunout ho není žádný problém.

Jak se tam dostaneme? Práce na realizaci designu mají svou logiku. Rozhodně asi nejdřív vytvarujete pozemek bagrem, teprve pak budete sázet stromky. Navíc mám obvykle určitá omezení, nejčastěji jsou to peníze a čas.