Vzdělávání dívek a žen

Podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou bychom měli dělat, je podporovat vzdělávání dívek zejména v těch nejchudších oblastech. Čím vzdělanější je žena, tím méně mívá dětí, ale dokáže se o ně mnohem lépe postarat, její příjmy jsou vyšší a rodina zdravější. To samozřejmě platí i u nás. Nevzdělaná a promiňte mi ten výraz, ale hloupá matka, to je pro dítě velké neštěstí. Takové dítě nejen že nevyužije potenciál, který v sobě má, ale může hoto ohrozit i na zdraví. Vzpomínám si případ matky, která neměla peníze, a tak místo drahého sunaru použila mouku. Obojí je to bílý prášek, tak kde je problém, že? Ta maličkost, že sunar je výživa a mouka je riziko celoživotních zdravotních problémů, to už té milující, ale nevzdělané matce nedošlo. Vzdělávání žen je krásnou ukázkou toho, že nejde jen o sociální problém, ale promítá se do spousta oblastí, třeba právě do té ekologie.
Stále víc vidím to, jak blízko jsou ženy k těm základním potřebám. Už za Covidu jsme viděli, že nejvíc dopadá právě na ženy – protože zajišťují nezbytnou péči o děti, rodiny, zdravotní péči, vzdělávání dětí. I když výdělky žen jsou skoro o pětinu nižší, než výdělky mužů, jejich dopad na základní fungování společnosti je obrovské. Přitom v těch vyšších pozicích, tam, kde se rozhoduje, tam ženy často chybí. Muži jsou možná přesvědčeni o tom, že dokáží nahradit pohled žen, že vědí, co ženy ptřebují. Není to pravda. Většinou to nevědí, většinou volí řešení, která vyhovují mužské mentalitě a ženám překáží.
Kdyby se situace zcela obrátila a ve vrcholných a rozhodujících pozicích byly samé ženy, bylo by to lepší? Nejspíš ano, empatie žen je daleko vyšší než mužů. Přinejmenším by se alespoň dokázaly zeptat tehdy, když si nejsou jisté. Ale ideální by to také nebylo.
Jaký by byl ideál? Kdyby byli muži i ženy zastoupeni a zastoupeny přibližně stejně ve všech skupinách a uskupeních. Například v politických stranách, na obcích, v zájmových organizacích. Ale nestačí jen, aby jich byl dostatek, je potřeba, aby také byly respektovány, aby jejich hlas byl slyšet. Aby nebyly automaticky manévrovány do služebné pozice sekretářek a asistentek. Nakonec muži přece taky umí udělat skvělou kávu, že?

Publikováno
V rubrikách BLOG

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *