Simon Sinek: Začněte s proč. Jak vůdčí osobnosti inspirují k činům

Simon Sinek v této knize zdůrazňuje, jak je důležité mít jasný důvod a účel svého konání. Tedy odpověď na otázku PROČ? Vychází hlavně s podnikatelského prostředí, takže většina z té spousty příkladů, které v knize uvádí, se týká podnikání a byznysu. Navíc v amerických poměrech, takže bohužel jsem spousta těch jmen – pro něj významných – ani neznala.
Představuje tu kruhový model, kdy v samotném centru je otázka PROČ, teprve pak na ni navazují otázky CO a JAK.
Autor popisuje to, jak některé firmy chtějí konkurovat hlavně cenou nebo poměrem kvalita a cena. To může fungovat, ale když to budou dělat všichni, začnou se podbízet cenou, prodávat stále levněji, zhoršovat se bude i kvalita a zákazníci budou přecházet od firmy k firmě podle toho, která je zrovna uplatí cenou.
Lepší model je, když zákazníci mají nějakou značku rádi, ztotožňují se s ní a kupují ji i přesto, že je dražší než jiné značky. Příkladem může být Apple. To je nakonec smyslem značek – vytvářet věrné loajální publikum. K tomu ale musí nabídnout nějakou hodnotu, tedy proč to dělají.
V knize je jako příklad člověka s jasně deklarovanými hodnotami uveden Martin Luther King (opět Američan, pro Evropu poněkud vzdálený příklad), který svým projevem Mám sen inspirovat masy Afroameričanů. Šli za ním proto, že mluvit o hodnotách, se kterými bytostně souzněli.
Asi každý by chtěl být takovým charismatickým inspirujícím vůdcem, které ostatní nadšeně následují. K tomu je – kromě jasné osobní vize – potřeba být konzistentní, neměnit až příliš snadno své hodnoty, neustupovat z nich jen proto, že mi z toho kyne nějaký prospěch nebo mi někdo dobře zaplatí. To, co dělám, musí být v souladu s tím, čemu věřím. Pak budu pro lidi srozumitelný a mohou mě následovat, pokud jsou jejich hodnoty v soualdu s mými.
K tomu, aby člověk byl dobrým vůdcem, potřebuje i nějaké následovatele. O tom se rozepisuje třetí část knihy, kde je i hezký graf toho, jak novinky šíří mezi lidmi. Nejdřív je přijme jen malá část inovátorů, pak jen o malinko větší skupina lidí, co mají nové věci rádi. Teprve za nimi následují „masy“, tedy většina. No a nakonec zůstávají konzerativci, kteří se připojí až tehdy, když je k tomu donutí okolnosti. Klíčem k úspěchu je vydržet tu počáteční dobu, kdy jsou prodeje a zisky malé nebo žádné.
Když je majitel nebo šéf firmy vizionář s jasným a zřetelně vyjadřovaným PROČ, usnadňuje to ostatním lidem porozumět mu a následovat jeho vizi, ať už jsou to zaměstnanci nebo zákazníci. Pak se nemusí podbízet cenou, protože přináší kvalitu, která ospravedlní i vyšší cenu.
Pokud víme, proč druhý člověk (nebo firma) dělá to, co dělá, pak jsou pro nás srozumitelnější a čitelnější. No a pokud zjistíme, že máme i nějakým způsobem podobné hodnoty, pak už nenakupujeme jen pro užitek, ale i pro svůj dobrý pocit. Např. když chodím do kavárny, kde zaměstnávají lidi s lehkým mentálním postižením, dělám to mimo jiné i proto, abych podpořila projekt, který považuji za žádoucí. Takže když se hned vedle otevře další kavárna s nižšími cenami, ale bez tohoto přesahu, možná tam ani nezajdu, protože dobrý pocit z vlastního konání mi za těch pár korun stojí.
Knížku bych doporučila někomu, kdo zvažuje změnu v životě nebo přemýšlí, proč se mu nevede tak, jak by si přál. Na druhou stranu je plná příkladů z amerického prostředí, což nám StředoEvropanům moc neřekne. Místy jsem měla pocit, že k vyjádření myšlenky by stačilo i méně slov.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *