Mezinárodní kurz facilitace nehierarchických skupin

V květnu 2022 jsem měla příležitost zúčastnit se mezinárodního kurzu facilitace pro ekokomunity v italském Torri Superiore, kde jedna taková komunita sídlí.
Facilitace je vedení schůzí skupiny tak, aby maximálně efektivně došla ke svému cíli. V tomto případě se specificky jednalo o skupiny nehierarchické, které se spojují kolem určité vize a hodnot, a všichni mají stejná rozhodovací práva, není tam žádný šéf, ředitel nebo leader.
Obvykle to známe a umíme v hierarchických skupinách, funguje tak běžná škola, firmy i rodiny. Nevvýhoda hierarchie je v tom, že plodí vůdce a outsidery. Vzniká pyramida, kde dole je masa těch „níže postavených“, kteří pracují, ale mají jen omezená rozhodovací práva a často cítí vůči těm výše postaveným vzdor a odpor. Nahoře jsou zase „šéfové“, kteří ztrácejí nejen loajalitu té „podřízené“ většiny, ale občas i ponětí o tom, co se ve spodních patrech pyramidy děje. Společnost nebo skupina se pak štěpí na ty „lepší“ a „horší“, vede to k soutěživosti, žárlivosti a mizí ochota spolupracovat.
Společenství v Torri Superiore funguje na nehierarchickém principu. Kurz byl vedený dlouholetou obyvatelkou a zkušenou facilitátorkou Luccilou Borio, ale jak nám sama řekla, podílí se na běžném chodu stejně, jako ostatní – vaří, uklízí apod.
Jedním z témat byl sociální rank, tedy jakási míra hodnoty, kterou daný člověk ve společnosti má. Jsou vlastnosti, se kterými mnoho nenaděláte, např. to, kde jste se narodili nebo jakou máte barvu pleti. Pak je spousta věcí, které změnit můžete – oblékání, vzdělání, bohatství, kolik energie do společenství vkládáte apod. V rámci ekovesnice je docela jistě rozdíl mezi nově příchozím a dlouholetým členem, mezi tím, kdo přispěl velkou částkou a jiným, kdo nepřispěl, mezi tím, kdo se aktivně účastí a tím, kdo je pasivní. Pro spolupráci je žádoucí, aby rozdíly v ranku byly co možná malé.
Facilitace je konkrétní role na meetingu, ale velmi souvisí s vizí, misí, strategiemi, ale i s hodnotami, které skupina vyznává. Facilitace ve výrobní firmě je zcela jistě jiná, než je tomu v ekovesnici. Facilitátor by tedy sice měl souznít s hodnotami a zaměřením skupiny, ale zároveň musí být schopen fungovat nestranně. V případě, kdy je v nějakém bodě programu osobně zainteresován, je lepší, když ho v té chvíli zastoupí někdo jiný.
Dalším zajímavým tématem pro záměrně tvoření nehierarchické komunity je program CLIPS – COMMUNITY LEARNING INCUBATOR PROGRAMME FOR SUSTAINABILITY, který vznikl za financování Evropské unie a za spolupráce lidí z mnoha dalších komunit. Zahrnuje web s průvodcem a dalšími aktivitami, které pomáhají jak začínajícím, tak ale i zavedeným ekovesnicím a komunitám. Veškerý obsah na webu je zdarma, v několika jazycích. Čeština zatím chybí.
Jsem za tuto zkušenost velmi vděčná.

I když už s nehierarchickými skupinami nějakou zkušenost mám, dozvěděla jsem se hodně nového a teď jen přemýšlím, jak to nové implementovat do skupin, ve kterých funguju.

Publikováno
V rubrikách BLOG

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *