Kniha: Marshall B. Rosenberg – Nenásilná komunikace

Marshall B. Rosenberg vyrostl v prostředí, kde byla spousta násilí, a zaujalo ho to, jak někteří lidé i přesto dokázali projevovat soucit a pomáhat ostatním. Hledal způsoby, jak s ostatními vycházet bez násilí, a přesto tak, aby byly lidé spokojení. V knize uvádí i řadu příkladů toho, jak dokázal zvládnout i velmi náročné situace, kdy proti sobě stály znepřátelené skupiny lidí, kde šlo až o život. Zároveň ale píše i o situacích, kdy pro něj samotného bylo obtížné zvládat tuto metodu.

Nenásilná komunikace zahrnuje jak vyjadřování vlastních potřeb, tak ale také naslouchání potřebám ostatních. A také vnímání vlastních potřeb a vnitřní komunikaci sám k sobě, protože je až příliš obvyklé, že sami se sebou mluvíme dost nemilosrdně, tvrdě se odsuzujeme za každou chybu a nic si neodpustíme.
V knize jsou postupně popsány všechny čtyři kroky empatické neboli nenásilné komunikace:

  • Pozorování – tedy popis situace tak, jak by ho viděla kamera nebo nezávislý pozorovatel. Bez posuzování nebo hodnocení.
  • Pocity – jaké emoce v dané chvíli cítíme. Umět je identifikovat a pojmenovat.
  • Potřeby – uvědomit si, které naše potřeby jsou v té chvíli nenaplněné nebo ohrožené a co potřebuju, abych byla spokojená.
  • Prosby – zformulovat svou potřebu tak, aby mi druhý člověk rozuměl, ale aby nebyl nucen nebo manipulován do toho vyhovět mi.
    V jedné z posledních kapitol se Rosenberg zabývá také tím, jak vlastně komunikujeme sami se sebou. Jestli to pochopení a empatii, kterou dáváme ostatním, dáváme i sami sobě. Tahle část mi připadá obzvlášť důležitá, protože si sama u sebe uvědomuju, jak ve mně stále zní ty kritické hlasy rodičů nebo učitelů, kteří mě sice chtěli negativními komentáři motivovat, ale zároveň mě tím dost ničili. Vím, že spousta lidí to má podobně. Přejeme si žít s ostatními v pohodě a harmonii, ale v našem nitru probíhají konflikty a boje. Možná je to to první místo, kde bychom měli nastolit mír. A že ten první, komu bych měla dopřát laskavost, empatii a pochopení, jsem já sama.

  • Nenásilná komunikace od Marshalla B. Rosenberga je jednou z nejdůležitějších knih, kterou bych doporučila přečíst každému, kdo chce lépe komunikovat s ostatními.

Publikováno
V rubrikách BLOG

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *