9. Procesy

Sociokraticky fungující skupina zavádí určité procesy, které pomáhají efektivní práci.
Své procesy má samozřejmě každá skupina, jedním z nich je hlasování ve stylu Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Právě tento proces máme docela dobře naučený a považujeme ho za samozřejmý. On ale není ani jediný, ani nejlepší. Sociokracie má jiný způsob, který může trvat déle, ale přijaté rozhodnutí má pak větší podporu skupiny a snáz se realizuje.


Hlavními procesy mohou být:

  • příprava návrhu k hlasování
  • odsouhlasení návrhu
  • zpětná vazba – na meeting, akci, dohodu, roli,

Procesy je dobré popsat, aby i nováčci ve skupině věděli, co a jak se dělá.

Co je proces?
Je to sled kroků, který má nějaký začátek, kroky, konec. Plní nějakou funkci a čekáme od něj nějaký výstup. Proces má i určité parametry nebo limity – čas, peníze apod.
Například proces VEČEŘE. Začíná někdy odpoledne, když se kuchař rozhoduje, co bude doma vařit. Pokračuje nákupem, přípravou surovin, uvařením jídla, pak se všichni najedí a nakonec je potřeba ještě umýt nádobí a uklidit kuchyň. Přitom má na mysli i takové věci (parametry), že večeře musí být na určitou dobu (v sedm je to ok, v deset už ne), jídla by mělo být tak akorát (ani moc, ani málo), respektovat i to, že někdo něco nechce nebo nemůže jíst. Zkušený kuchař nebo kuchařka to nenazývá procesem a nepotřebuje k tomu mít psaný manuál, ale ve chvíli, kdy má stejnou věc zvládnout nováček, pak mu popis procesu může značně usnadnit práci.