7. Další role

Rolí může být velké množství, jejich náplň a popis si každá skupina přizpůsobuje podle sebe. Já tu sice předkládám určité role a jakési popisy, ale berte je jen jako orientační.
Koordinátor pracovního kruhu je člověk, který zná vizi a cíle svého kruhu a vede kruh směrem k tomu cíli.
Zapisovatel dělá zápisy ze setkání a zajišťuje, aby se pak dostaly ke všem účastníkům, i dalším lidem, kteří je chtějí nebo potřebují.
Časomíra je člověk, který hlídá, aby byl dodržen harmonogram. Velmi užitečná role například na konferencích a podobných akcích, které trvají spoustu hodin a zahrnují hodně lidí. Nedodržení času a skluzy v programu jsou možná časté a pochopitelné, ale vytváří to pak atmosféru nejistoty, kdy co bude, lidé přestanou přestanou respektovat program, přichází i v průběhu programu a je to velmi rušivé. Časomíra může zajišťovat i nějaké akustické signály, zvonek nebo něco podobného, co lidi upozorní na čas.
Organizátor má za úkol připravovat pracovní setkání, domluvit místo a čas, zajistit, aby byli všichni včas pozvaní, aby měli k dispozici vše, co potřebují flipchart, projektor, připojení na internet, místo k parkování, možná i občerstvení apod.