6. Role facilitátora

Na meetingu je facilitátor velmi důležitým člověkem, protože usnadňuje průběh a sleduje, aby se skupina držela cíle a programu setkání.


I nezkušený facilitátor může být velkým přínosem, když se dokáže držet svého cíle.
Skupina se zavazuje respektovat facilitátora. Vyžaduje to určitou kázeň, abychom se neztráceli v dlouhých diskuzích.


Facilitátor se nezaměřuje na obsah, ale hlavně na procesní stránku schůze. Z toho vyplývá, že je tu nějaký proces, který ten facilitátor hlídá.
Řídí proces, aby se skupina nejefektivněji dostala k cíli setkání. Ten cíl musí být jasně vyjádřen. Může to být třeba program schůze.