5. Role

Role je popis činnosti, kterou by měl dělat člověk na daném místě. Není to popis pracovního místa. Popis pracovního místa se soustředí na to, čím má člověk zaplnit svou pracovní dobu. Popis role vyjadřuje činnost a výsledky, jakých je třeba dosáhnout.


Popis říká:
– jaké činnosti spadají do oblasti dané role
– jaké schopnosti a dovednosti potřebuje člověk mít, aby mohl roli vykonávat
– co konkrétně potřebuje – např. nástroje, auto, přístupy do počítačového systému, do sdílených dokumentů. Některé věci považujeme za tak jasné, že o nich ani nemluvíme, např. papír a tužku, některé jsou nejasné – je samozřejmé mít a používat pro práci vlastní telefon, počítač nebo tiskárnu?


Popis role by měl být sepsaný písemně a odsouhlasený skupinou. To, že se pravidelně, např. jednou nebo dvakrát ročně, reviduje, je zcela namístě, protože tak, jak se organizace vyvíjí, tak se mění i její potřeby.
Jeden člověk může mít více rolí a v jedné roli může být víc lidí. Například když má skupina více facilitátorů, mohou se střídat, každé setkání může vést někdo jiný. Stejně tak můžete být zapisovatelem v jedné skupině a koordinátorem ve druhé. Nebo být zároveň koordinátorem a organizátorem ve jedné skupině.
Jediné dvě role, které se nedají sloučit, je role, které propojují dva kruhy.


Volba do role je také proces, který zahrnuje seznámení všech s popisem role, vyjasnění případných nejasností, nominaci kandidátů, jejich vyjádření, i konečný výběr a odsouhlasení kandidáta.


Člověk zvolený do role možná není zcela perfektní a dokonalý, ale učí se a zaslouží si podporu. Nikdo se nerodí dokonalým facilitátorem, ale když budeme dávat příležitost jen těm nejlepším, tak ti ostatní jednak nedostanou prostor vyrůst, druhak se dostanou do pasivní role a možná se pak jen povezou a jejich iniciativa i nadšení vymizí.