3. Kruhová struktura versus pyramida

Všichni známe pyramidovou organizační strukturu, na jejímž vrcholu je nejvyšší šéf, směrem dolu se moc a prestiž zmenšuje, na spodu pyramidy je spousta lidí, kteří mají značně limitované možnosti vyjádřit se i k věcem, které se jich týkají, a často se cítí jako nepodstatné kolečko v soukolí, které slouží někomu jinému. Pyramida má v organizacích své místo, ale není jediným způsobem, jak se lidé mohou zorganizovat, a v řadě situací nevvyhovuje.
Pyramida je nevhodná hlavně tam, kde se chceme zbavit toho dělení na mocné a bezmocné, kde chceme, aby se každý podle svých schopností mohl zapojit do veškerého dění.

Hlavní rozdíl mezi pyramidou a kruhovou strukturou je v rozdělení moci. V pyramidě se koncentruje na vrcholu, v kruzích se distribuuje od středu směrem ven.


Když lidem platíte třeba v zaměstnání pak přijmou takovou strukturu, jakou jim dáte. Ale pokud se k vám přidávají na základě dobrovolnosti, pak jim musíte nabídnout prostředí, kde se budou cítit dobře, kde budou přijímáni, kde budou mít nějaký vliv. Každý máme své ego a chceme se cítit důležití a respektovaní. Kruhová struktura k tomu poskytuje o dost lepší podmínky než striktní pyramida.
Jak taková kruhová struktura vznikne? Rozhodnutím lidí, kteří jsou odhodláni ke změně. Buď jsou to lidé na dostatečně významném místě v existující organizaci nebo nově vytvořená skupina.
Když tvoříte novou organizaci, například spolek k prosazení nějaké skvělé myšlenky (třeba sociokracie 🙂 ), pak na začátku bude malá skupinka, která tvoří ten centrální kruh. Vyvíjí nějakou činnost, učí se sociokratické procesy. Když přicházejí noví lidé a rozšiřuje se záběr činnosti, pak nastane okamžik, kdy už je ta jedna skupina málo. Práce přibývá a už nemá každý člen ten přehled, co na začátku. Je čas vytvořit další kruh nebo kruhy a přidělit jim oblast činnosti.
Nově vzniklý kruh potřebuje mít svou vizi a misi, znát své pravomoci a hranice své činnosti. Například když jsme zakládali pracovní kruh s názvem zemědělství, bylo potřeba si ujasnit, jestli tam bude spadat jen pěstování nebo i chov zvířat, jestli se bude zabývat výsadbou stromů nebo to bude dělat jiný kruh. Tohle vyjasnění pravomocí je obzvlášť důležité tehdy, když určitá činnost týká dvou kruhů nebo se přebírá od jiného kruhu.


Kruh samozřejmě potřebuje mít i lidi. Koordinátor, facilitátor, zapisovatel, organizátor setkání a možná i další role, které si kruh vytvoří podle svých potřeby. Napadá mě třeba role Strážce stromů tedy člověk, který má na starosti kontrolu nově vysazených stromů. Nebo Správce facebooku, který pečuje o facebookovou stránku a komunikaci s fanoušky.