19. Jak zavést sociokracii do skupiny

Prvním krokem je mít skupinu nejméně tří lidí, kteří se shodnou na tom, že by tu sociokracii chtěli. Je možné, že bude potřebná i pomoc zvenku, pokud ta iniciační skupina nemá dostatečné znalosti a dovednosti.


Skupina potřebuje vizi, misi a cíle.


Dalším krokem je kultura skupiny neboli základní fungování – kdy, kde, jak se potkávat.


Setkání schůzky pracovní, tmelící/sdílecí
– pracovní tvorba návrhu; schvalování; operativní; zpětnovazební


První role – facilitátor
Facilitátor je nejdůležitější rolí. Jeho úkolem je vést setkání tak, aby se naplnil účel a cíl.


Další role zapisovatel, organizátor, správce deníku


Tvorba návrhu


Schvalování
– Evidence ohlasovaných rozhodnutí a dohod role správce deníku


Zpětná vazba k dohodám a k lidem v rolích
– Co se povedlo, co je dobře
– Co by mohlo být lepší
– Jaká je vize
– Jaké jsou další kroky