18. K čemu jsou dobré mluvící předměty a kolečka

V sociokracii se často používají kolečka, někdy i s mluvícím předmětem. Dělá se to tak, že se řekne nějaké téma a pak prostor k vyjádření dostávají lidé postupně kolem dokola. Když opravdu chceme slyšet názor každého člověka, bývá kolečko lepší než diskuze, kdy se lidé přetahují o slovo a nejvíc jsou slyšet ti nejhlasitější (nikoliv ti nejmoudřejší). Když víte, že na vás přijde řada, že budete vyslyšeni, že na vás nezapomenou, pak se můžete uklidnit a nemusíte nikomu skákat do řeči a snažit se urvat si čas pro sebe. Právě tak máte čas a prostor poslouchat ty ostatní, protože dost často říkají něco užitečného nebo moudrého, nebo možná vyslovují obavy, které máte i vy. Kolečko dává prostor i tichým, přemýšlivým lidem, kteří právě mohou mít velmi dobré návrhy, jen je nechtějí nebo neumějí prosadit v bouřlivé diskuzi.
Mluvící předmět nemusí být nic posvátného, je to věc, která připomíná, kdo má právě slovo. Klidně to může být něco obyčejného, co jste zrovna vzali ze stolu, například propiska. Ale můžete si také zvolit takový předmět, který pro vás má nějaký význam, symboliku nebo výjimečnost.
Kolečko může proběhnout i vícekrát a samozřejmě se může protáhnout, zejména když někteří lidé mluví dlouho. To by měl ohlídat facilitátor nebo člověk pověřený sledováním času. Můžete také stanovit nějaký limit.
Například u závěrečného kolečka na konci setkání můžete navrhnout, aby lidi použili k vyjádření svých pocitů maximálně tři slova.
Nebo použít jako mluvící předmět přesýpací hodiny a dát každému tolik času, jak dlouho trvá přesypání písku.
Případně se domluvit na nějakém signálu rukama, kterým dáte najevo, že už je to pro vás dlouhé a že řečník má zrychlit.
Pokud znáte poradní kruhy a vidíte v tom jistou podobnost, tak vidíte správně 🙂