17. Typy meetingů a schůzek

Když se lidé sejdou, měli by vědět proč. Jsou setkání pracovní, s určitým záměrem, jiná jsou spíš pro zábavu.


Příprava návrhu
Příprava návrhu je oddělená od hlasování proto, že ji může dělat jiná skupina, než ta, která o něm bude rozhodovat. Například když se dvacet členů komunitní zahrady shodne na tom, chtějí vybudovat jezírko, a pověří menší skupinku, aby připravila návrh jeho umístění a velikosti. Kdyby se návrh dělal ve dvaceti lidech, zvrhlo by se to diskuzi a v plýtvání časem všech přítomných.


Hlasování
Při hlasování je důležité, aby tam byli (skoro) všichni, kdo mají oprávnění hlasovat. Když je návrh dobře připravený, může být rozhodnutí o jeho přijetí, odmítnutí nebo přepracování přijato dost rychle.


Zpětná vazba
Cílem je dát zpětnou vazbu.


Operativní a pracovní setkání
Například setkání na pozemku při výsadbě stromů.
Informační a školící
Kurz nebo konference, kdy je hlavním cílem předat skupině nějaké vědění nebo dovednosti.


Tmelení, emoce, zábava
Cílem takových setkání není odvést práci, ale užít si to spolu a lépe se poznat. Karetní večírek, posezení u ohně, návštěva koncertu nebo výlet. Nebo teambuilding, který je ve firmách tak populární.
Není zakázáno probírat pracovní témata. Jen to není hlavním cílem takového setkání. Nebo se tomu v rámci delšího (víkendového) setkání může věnovat nějaký konkrétní čas.