13. Dohody

Dohoda je souhlas dvou a více lidí na něčem. Vzniká odhlasováním nějakého návrhu.
Měla by mít písemnou formu.


Termín revize – žádná dohoda neplatí navěky. Proto je potřeba dohody revidovat a je lepší dělat to cíleně, na základě nějakého plánu a strategie. Když je nebudeme revidovat záměrně, tak nás k tomu buď donutí nějaká krizová situace, nebo se věci v raálu budou vyvíjet bez vazby na dohody a z těch se stanou cosi papírového, co už nikdo nebere vážně, protože to neodráží skutečnost.
Při revizi se ptáme, zda a jak nám dohoda slouží.

Můžeme dojít k jednou ze tří závěrů:

  • dohoda nám slouží, prodloužíme její platnost beze změny
  • dohodu je třeba upravit
  • dohoda nám neslouží, nefunguje, zrušíme ji