10. Příprava návrhu k hlasování

Příprava návrhu je také jeden z procesů v sociokracii. Podstatou je oddělení fáze SBÍRÁNÍ INFORMACÍ a HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ.

Úplně prvním krokem je zformulování problému. Co a proč chceme řešit. Klidně si to můžeme někam viditelně napsat, abychom se neodchylovali od tématu. Pak je třeba shromáždit informace jak o problému, tak i o tom, jaká kritéria má navrhované řešení mít. Například když si chceme koupit auto, mohli bychom si stanovit, v jaké bude ceně, jak velké, jestli na benzín nebo na naftu, jestli kombi nebo dokonce dodávku, nebo spíš něco reprezentativního, jestli dáváme přednost určité značce apod. Když dělám rozhodnutí jako jedinec, tak mám obvykle tyto parametry a charakteristiky v hlavě a podvědomě se jimi řídím. Ale druhý člověk mi myšlenky nečte, takže ve skupině musíme svá očekávání sdělovat.

Když se shodneme na tom, že už máme dost informací a zohlednili jsme všechny požadavky na návrh, přesuneme se do fáze hledání řešení. Nejdříve generujeme nápady co všechno by mohlo být řešením problému. Takový brainstorming. V této fázi je dobré moc nehodnotit, nekritizovat, nepoukazovat na nedostatky, protože tím bychom brzdili potřebnou kreativitu. Mnohé geniální myšlenky se na začátku zdály praštěné. Jenže když „normální“ řešení nevyhovuje, tak potřebujeme něco, co se vymyká, co je originální a jiné. Když už máme spoustu nápadů nebo už se nám nedaří nic nového vymyslet, můžeme se přesunout k hodnocení a ladění nápadů.